Nordre Land kommune

Vil du jobbe sammen med oss?

Helgestillinger ved Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter

Det er ledig et uspesifisert antall faste helgestillinger på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter.

Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter er en institusjon med over 90 beboere fordelt på 5 avdelinger; Avdelingene 1 og 3 er langtidsavdelinger, avdeling Soltun er for mennesker med demens, avdeling Eirtun er en forsterket skjermet enhet og avdeling Rehab. er en rehabiliteringsavdeling som også har to KAD-plasser.

Dersom du bare søker helgestilling på enkelte avdelinger, vennligst oppgi hvilke(n) i søknadsteksten.

Nordre Land kommune er i gang med flere spennende og engasjerende utviklingsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten. Innovativ bemanningsplanlegging og god oppgavedeling vil være viktige momenter for å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida. Vi har stort fokus på velferdsteknologi, hverdagsrehabilitering og «hva er viktig for deg-prinsippet». 

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre grunnleggende helsehjelp
 • Gi godt stell, pleie og omsorg til våre tjenestemottakere
 • Veiledning til og samarbeid med pasienter, pårørende og kollegaer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsepersonell, men studenter eller andre med relevant jobberfaring eller stor interesse for faget kan også bli vurdert
 • Erfaring fra arbeid på sykehjem
 • Erfaring med bruk av dokumentasjonsverktøyet Gerica
 • Gjerne med relevant videreutdanning
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, men kan også jobbe godt selvstendig
 • Utøve god kommunikasjon med pasient, pårørende og kollegaer
 • Inneha en positiv innstilling til endringer og utfordringer
 • Du tar initiativ og bidrar til utvikling.
 • Evne og vilje til å gjøre en forskjell for pasienten
 • Kunne bidra til et åpent, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Inneha gode holdninger som står i tråd med kommunens verdier; Åpen, Offensiv og Ansvarlig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Mulighet til å bruke din kompetanse til tjenesteutvikling
 • Opplæring og kompetanseutvikling gjennom bla e-læring
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver
 • Gode pensjonsordninger
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom kommunens ordninger
 • Vi har i dag gratis parkering nær arbeidsplass

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.

Del på:

Referansenr:

22/2335

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Helg

Søknadsfrist:

14.12.2022

Tiltredelse:

02.01.2023

Arbeidssted:

Landmo

Kontaktpersoner:

Aila Furuseth

tlf: +47 922 87 226

Ann Kristin Storsveen

tlf: +47 977 91 216

Anne Berit Heiberg

tlf: +47 452 38 755

Bente Harstad

tlf: +47 952 78 090

Adresse:

Landmovegen 5A 2870 Dokka