Nordre Land kommune Hjemmetjenester

Sykepleier ved hjemmetjenesten Dokka

Det er ledig 51,64 % stilling som sykepleier ved hjemmetjenesten Dokka.

Stillingen er i turnus med arbeidstid på natt, samt hver 3. helg.

Nordre Land kommune er i gang med flere spennende og engasjerende utviklingsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten. Som en del av teamet i hjemmetjenester vil du være med å utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester for framtida.  

Arbeidsoppgaver:

 • Samarbeid med sykepleiere/ nattevakter på sykehjemmet og i hjemmetjenesten Torpa.
 • Ansvarlig for den totale sykepleie i hjemmetjenesten på natt, og også overta sykepleieransvar/ oppdrag inne på sykehjemmet ved behov.
 • Utøve helhetlig pleie og omsorg, herunder identifisere behov og følge opp tiltak i henhold til vedtak og rutiner.
 • Observere pasientens tilstand og iverksette nødvendige sykepleietiltak.
 • Oppfølging, dokumentasjon og forsvarlig medisinering av pasienter.
 • Bruke kartleggingsverktøy som en systematisk og strukturert metode for å fange opp endringer.
 • Veilede og orientere pasienter, pårørende. kollegaer og elever.
 • Ha fokus på hverdagsrehabilitering, og legge til rette for hverdagsmestring.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier, gjerne med relevant videreutdanning innen geriatri, psykiatri og/ eller akuttmedisin.
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Elektronisk pasientjournal, Gerica og Mobil pleie.
 • Førerkort klasse B.
 • Du må beherske og trives med å kjøre bil til alle årstider.

Ønskede egenskaper:

 • Profesjonell og interessert i å legge til rette for økt livskvalitet for våre tjenestemottakere.
 • Vise gode holdninger og etiske verdier i arbeidet med tjenestemottakere, pårørende og kollegaer som gjenspeiler kommunens verdier: åpen, offensiv og ansvarlig.
 • God til å oppnå kontakt, trygghet og tillit til pasienter og pårørende.
 • Gode samarbeidsevner: Forstår viktigheten og nødvendigheten i det å samarbeide godt med og vise respekt for kollegaer og andre avdelinger/ faggrupper.
 • Omgjengelig og innehar gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Evne til å arbeide mål- og resultatorientert.
 • Løsningsorientert: Ser muligheter og er kreativ, samt deler kunnskap med andre.
 • Like å jobbe selvstendig, ta ansvar og være strukturert.

Vi tilbyr: 

 • Mulighet til å bruke din kompetanse til tjenesteutvikling.
 • Opplæring og kompetanseutvikling gjennom bla e-læring, fagdager, faglunsjer etc.
 • Mulighet for stipend ved relevant og avtalt videreutdanning.
 • En interessant og utfordrende jobb med varierte arbeidsoppgaver.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Yrkesskade- og gruppelivsforsikring gjennom kommunens ordninger.
 • Vi har i dag gratis parkering nær arbeidsplass.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.

Del på:

Referansenr:

22/2205

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

01.02.2023

Arbeidssted:

Nordre Land

Kontaktpersoner:

Benthe Strømsjordet Bakken

tlf: +47 958 74 009

Adresse:

Landmovegen 5A 2870 Dokka