Nordre Land kommune

Vi søker leder med hovedansvar for avlastningstjeneste for barn og unge

Avdelingsleder i miljøarbeidertjenesten

Det er ledig en fast 100% stilling som avdelingsleder i miljøarbeidertjenesten, med hovedansvar for avlastningstjenesten for barn og unge.

Organisatorisk er avlastningstjenesten en del av miljøarbeidertjenesten og hjemmetjenester. Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Avlastningstjenesten leverer tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og tjenester gis både i avlastningsbolig og i hjemmet til tjenestemottakerne.

Vi tilbyr en spennende stilling hvor du vil være en del av lederteamet i hjemmetjenester. Tjenestene har et stort utviklings- og samhandlingsfokus for å kunne møte fremtidens behov på en bærekraftig og god måte. Innovativ bemanningsledelse, riktig oppgavefordeling, forebyggende og tverrfaglig arbeid, hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og "hva er viktig for deg"- prinsippet er viktige elementer i det videre utviklingsarbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre avlastningstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, både i avlastningsbolig og i tjenestemottakernes hjem
 • Fag-, personal- og økonomiansvar for avdelingen
 • Lede og motivere ansatte
 • Utarbeidelse og endringer innenfor driftsoppgaver og turnusarbeid
 • Bidra til omstillingsevne, utvikling, kompetanse og kontinuerlig forbedring i tjenesten
 • Sørge for at tjenestene bidrar til riktig tjeneste til riktig tid, og med riktig kompetanse
 • Fokusere på forebyggende arbeid, miljøarbeid og tidlig innsats
 • Oppfølging av tjenestemottakere, iverksette forebyggende og behandlende tiltak
 • Utøve miljøarbeid
 • Delta i tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Samarbeide med pårørende
 • Utarbeide og følge opp tiltaksplaner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Autorisert vernepleier/sykepleier, men andre med relevant utdanning kan også bli vurdert
 • Videreutdanning innen ledelse eller annen relevant videre - eller etterutdanning er ønskelig
 • Gjerne erfaring fra arbeid i helse og omsorg, særlig fra arbeid med barn og unge med nedsatt funksjonsevne
 • Ledererfaring kan være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Inneha gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter, både i samarbeid med tjenestemottakere, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere
 • Åpen, offensiv, ansvarlig
 • Strukturert og evne til å arbeide selvstendig
 • Evne til å stå i endringer og utfordringer
 • Motivert for å arbeide som leder og kan gå inn og avlaste utøvende tjeneste ved behov

  Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju.
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
 • Politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 og MRSA- erklæring må fremlegges før tiltredelse.
 • Søkere må ha førerkort klasse B.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.

Del på:

Referansenr:

22/760

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.12.2022

Tiltredelse:

01.01.2023

Arbeidssted:

Nordre Land

Kontaktpersoner:

Marit Strande

tlf: +47 91738449

Adresse:

Landmovegen 5A 2870 Dokka