Nordre Land kommune Helse og omsorg

Vil du være med å utvikle helse- og omsorgstjenestene for innbyggerne i Nordre Land kommune?

Leder for tildelingskontoret

Nordre Land kommune har ledig 100% fast stilling som leder for tildelingskontoret. 

Tildelingskontoret er kommunens førstelinjetjeneste for søknader og henvendelser om tjenester ut ifra ulike lover innenfor helse- og omsorgsområdet. 

Tildelingskontoret består av 3,6 årsverk hvor også koordinerende enhet inngår. Kontorstedet er for tiden på Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter. Tildelingskontoret er organisatorisk plassert i avdeling 24+ med helse og omsorg, men samhandler med mange ulike avdelinger og tjenester i Nordre Land kommune. Leder for tildelingskontoret er en del av ledergruppen i helse og omsorg.

Nordre Land kommune er i gang med et prosjektarbeid med gjennomgang av helse- og omsorgstjenesten hvor det er særlig fokus på prosesser knyttet til tildeling av tjenester og har spennende tider foran oss. Leder for tildelingskontoret vil være en sentral bidragsyter inn i dette arbeidet. Vi søker deg som vil være en del av teamet vårt og bidra til å videreutvikle tjenestene til beste for våre innbyggere. 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Faglig og personalmessig ledelse av tildelingskontoret innenfor gitte økonomiske rammer
 • Ansvar for forsvarlig og personsentrert saksbehandlingsprosesser av søknader om helse- og omsorgstjenester, herunder kartlegging, vurdering, tildeling og evaluering
 • Sikre forutsigbar og effektiv saksbehandling og bidra til god koordinering av tjenester til mennesker med behov for langvarige og sammensatte hjelpebehov
 • Overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator
 • Bidra til effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud til kommunens innbyggere gjennom tverrfaglig samarbeid
 • Bidra til helhet i pasient-/ brukerforløpene, samt koordinering av pasientflyt internt i kommunen og i samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til å videreutvikle kommunens helse- og omsorgstjenester for tjenestemottakere i alle aldre

Innhold i stillingen kan bli endret ved behov. 

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3- årig relevant høyskole-/ universitetsutdanning, med forvaltningsrett og/ eller helserett. Søkere med annen relevant utdanning og lang praksis kan bli vurdert
 • Ønskelig med ledererfaring og/ eller utdannelse
 • God kunnskap om og erfaring fra kommunale helse- og omsorgstjenester, samt saksbehandling i kommunal forvaltning
 • Kjennskap til og erfaring fra tjenestedesign som metode ved tildeling og utforming av tjenester er en fordel
 • Gode datakunnskaper, ønskelig med kjennskap til fagsystemet Gerica
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Førerkort og kunne benytte privat bil i tjenesten

Egenskaper:

 • Selvstendig, trygg og tillitskapende
 • Kommuniserer tydelige forventinger og gir tilbakemeldinger til dine medarbeidere og kollegaer
 • Legger til rette for læring og utvikling hos dine medarbeidere
 • Tenker nytt og klarer å skape oppslutning om endringer
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø som bidrar til trygge og myndiggjorte medarbeidere
 • Kunne arbeide etter kommunens verdier; åpen, offensiv og ansvarlig

Vi tilbyr: 

 • Spennende arbeidsoppgaver og faglige utfordringer
 • En tjeneste i utvikling 
 • Mulighet til å være med og skape endring
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lean som arbeidsmetode og fokus på forbedringsarbeid

For stillingen gjelder:

 • Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
 • Tilsettingsvilkår i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven må fremlegges før tiltredelse.

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen. 

Del på:

Fylke:

 • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

01.11.2021

Arbeidssted:

DOKKA

Kontaktpersoner:

Marit Strande

tlf: +47 91738449

Adresse:

Landmovegen 5A 2870 Dokka