Nordre Land kommune

Tilkallingsvikar i Institusjonstjenester 2021

Institusjonstjenester trenger tilkallingsvikarer til sine avdelinger for 2021.

Vi søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget kan også søke.

Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel da våre faste ansatte har fravær.

Dersom du ønsker å jobbe i en eller flere spesifikke avdelinger, ber vi deg skrive hvilke(n) i søknadsteksten.

Arbeidsbetingelser:
Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.

Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle.

Vi gjør oppmerksom på at dette KUN gjelder sporadiske vakter (tilkallingsvakter).

Avdeling 24+ og driftsenhet Institusjonstjenester:
Institusjonstjenester består av Landmo omsorg- og rehabiliteringssenter.

Omsorg- og rehabiliteringssenteret er en institusjon med for tiden 91 beboere fordelt på 6 avdelinger. Avdeling 1,2 og 3 er langtidsavdelinger, Soltun er avdeling for demente og Rehab. er en rehabiliteringsavdeling som i tillegg har to KAD-plasser. Eirtun er en forsterket skjermet avdeling. 

I tillegg har Landmo eget institusjonskjøkken med kantine og vaskeri.

Tjenesteområde har høy faglig kompetanse, og vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for de ansatte. Kommunen samarbeider også med de andre kommunene i Gjøvikregionen på kurs og utvikling. Avdeling 24+ har egen heltidsansatt sykehjemslege, fag- og kvalitetsutvikler og systemutvikler med ansvar for Gerica/omsorgsprogram og ressursstyringsprogram.

Kontaktpersoner:
Bente Harstad, Avdelingssykepleier avd. Rehab., tlf. 952 78 090, bente.harstad@nordre-land.kommune.no
Anne Berit Ødegaard, Avdelingssykepleier avd.2, tlf. 452 38 755, anne.b.h.odegaard@nordre-land.kommune.no
Ann Kristin Storsveen, Avdelingssykepleier avd.3, tlf. 61 11 63 38, ann.k.storsveen@nordre-land.kommune.no
Aila Furuseth, Avdelingssykepleier avd.1, tlf. 61 11 63 92, aila.furuseth@nordre-land.kommune.no
Siv Berget Walle, Avdelingssykepleier avd. Soltun og Eirtun, tlf. 958 56 547, siv.b.walle@nordre-land.kommune.no
Karianne Raaum, Avdelingsleder Kjøkken og vaskeri, tlf. 61 11 63 60, karianne.raaum@nordre-land.kommune.no

 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.10.2021

Tiltredelse:

01.01.2021

Arbeidssted:

Landmo omsorg.-og rehab.senter

Kontaktpersoner:

Aila Furuseth

tlf: +47 61 11 63 92

Ann Kristin Storsveen

tlf: +47 61 11 63 95

mob: +47 977 91 216

Anne Berit Ødegaard

tlf: +47 61 11 63 66

mob: +47 452 38 755

Bente Harstad

tlf: +47 61116337

Karianne Raaum

tlf: +47 61 11 63 60

Siv Berget Walle

tlf: +47 95856547

mob: +47 95856547

Adresse:

Landmovegen 5A 2870 Dokka