Nordre Land kommune

Tilkallingsvikar i Hjemmetjenester 2021

Driftsenhet Hjemmetjenester trenger tilkallingsvikarer til sine avdelinger for 2021.

Vi søker etter vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, elever og studenter innen helse- og sosialfag. Personer uten helsefaglig utdanning, men med stor interesse for faget kan også søke.

Vi søker deg som er fleksibel og selvstendig, og som kan stille på kort varsel da våre faste ansatte har fravær.

Dersom du ønsker å jobbe i en eller flere spesifikke avdelinger, ber vi deg skrive hvilke(n) i søknadsteksten.

Søkere til hjemmetjenestene må ha førerkort for personbil og kunne benytte egen bil i tjeneste ved behov.

Arbeidsbetingelser: 

Det vil bli inngått en skriftlig arbeidsavtale som tilkallingsvikar for de som blir godkjent som vikar. Avtalen innebærer ingen rett til oppdrag fra arbeidsgiver, og arbeidstaker kan også takke nei til tilbudte vakter.

Arbeidsoppdragene skjer etter tilkalling ved behov, med varierende arbeidstid og arbeidssted og i henhold til avtale i det enkelte tilfelle.

Vi gjør oppmerksom på at dette KUN gjelder sporadiske vakter (tilkallingsvakter).

Driftsenhet Hjemmetjenester: 

Hjemmetjenester består av to avdelinger for hjemmetjenester/hjemmesykepleie, miljøarbeidertjeneste, avlastningsbolig for barn og unge og avdeling for fysio - ergoterapitjenester og ambulerende vaktmestertjenester.

Hjemmetjenesten Torpa tilbyr sykepleie og praktisk hjelp til hjemmeboende i Torpa og beboere på Korsvold omsorgssenter, hjemmetjenesten Dokka tilbyr tilsvarende tjenester i Dokka og omegn.
Korsvold omsorgssenter i Torpa har 20 omsorgsleiligheter og for tiden 4 korttidsrom.

Miljøarbeidertjenestene tilbyr helsehjelp og praktisk hjelp til hjemmeboende voksne med nedsatt funksjonsevne, i og utenfor bofellesskap.

I avlastningsboligen for barn og unge gis det avlastning til forelder med særlig tyngende omsorgsoppgaver overfor barn med nedsatt funksjonsevne.

Tjenesteområde har høy faglig kompetanse, vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving for de ansatte. Kommunen samarbeider også med de andre kommunene i Gjøvikregionen på kurs og utvikling. 

Kontaktpersoner:

Betina Veslehaug, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Torpa, tlf. 416 09 089, mobil 41609089, betina.veslehaug@nordre-land.kommune.no
Benthe Strømsjordet Bakken, Avdelingsleder Hjemmetjenesten Dokka, tlf. 61 11 63 54, mobil 954 74 899, benthe.bakken@nordre-land.kommune.no
Sonja Mona Syversen, Avdelingsleder Snertinn bofellesskap og Åsligata avlastningsbolig, mobil 403 26 042, sonja.m.syversen@nordre-land.kommune.no
Marthe Sollien, Avdelingsleder BPA og Furuholtet bofellesskap, tlf. 975 26 327, marthe.sollien@nordre-land.kommune.no
Berit Ødegård Bjerke, Avdelingsleder Rudsgata bofellesskap, tlf. 920 29 363, berit.o.bjerke@nordre-land.kommune.no

 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.10.2021

Tiltredelse:

01.01.2021

Arbeidssted:

Hjemmetjenester

Kontaktpersoner:

Benthe Bakken

tlf: +47 61 11 63 34

mob: +47 958 74 009

Berit Ødegård Bjerke

mob: +47 920 29 363

Betina Veslehaug

mob: +47 416 09 089

Marit Strande

tlf: +47 91738449

Marthe Sollien

mob: +47 97526327

Sonja Mona Syversen

mob: +47 40 32 60 42

Adresse:

Landmovegen 5A 2870 Dokka